eHälsa Vux

Vårt digitala vuxna elevhälsoteam, eHälsa Vux, kan kopplas på och komplettera befintligt elevstöd inom kommunal vuxenutbildning. Vi är ett tvärprofessionellt team bestående av kurator, lärare, psykolog, sjuksköterska samt studie- och yrkesvägledare.

Eftersom vuxenutbildningen idag saknar krav på elevhälsa bygger EMIN upp resurser och metoder för att erbjuda en effektiv och långsiktigt kostnadseffektiv elevhälsa tillgänglig för alla inom Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) målgrupp som studerar på vuxenutbildning. eHälsa Vux förebyggande och hälsofrämjande arbete syftar att ge eleverna bättre hälsa och ökade kunskaper om det svenska sjukvårdssystemet.

Tjänsterna riktar sig till dig som i din profession träffar vuxna elever där du möter utmaningar som berör elevens studiesituation. Hos oss kan du få generell konsultation eller rådgivning. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser med elever i syfte att generera en positiv studiesituation. Kontakt med oss är kostnadsfri och sekretessbelagd.

Tillsammans skapar vi det stöd ni söker

BIU kan med sin breda kunskap vara ett stöd för de olika integrations- och arbetsmarknadsprojekt som finns runt om i landet. Vi kan erbjuda kurser som de olika projekten vill att eleverna ska ta till sig kunskap om. Det kan till exempel handla om olika yrkesinriktningar såsom kranförarutbildning, kurs i livsmedelshygien, datautbildning, trafikkunskap, stöd i extratjänst/nystartsjobb eller andra insatser som genomförs lokalt i er kommun. Tillsammans skapar vi det stöd ni behöver.

Kontakta oss
För beslutsfattare & lärare
Timbank
För elever
Ansök