eHälsa Vux

BIU:s elevhälsoteam eHälsa Vux består av psykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare, sjuksköterska, samhällskommunikatör och pedagog.

Vår uppgift är att arbeta förebyggande med hälsofrämjande insatser som kan generera en positiv studiesituation. Vi har som målsättning att tidigt fånga upp de elever som av olika skäl har svårt att ta till sig undervisningen och erbjuda insatser för att återta en positiv lärsituation

Till oss kan du som är studerande på komvux vända dig för att få hjälp och stöd i det som berör din hälsa och dina studier. Vi erbjuder individuella och gruppinsatser med olika tema. Kontakt med oss är kostnadsfri, sekretessbelagd och blir journalförd.

Tillsammans skapar vi det stöd ni söker

BIU kan med sin breda kunskap vara ett stöd för de olika integrations- och arbetsmarknadsprojekt som finns runt om i landet. Vi kan erbjuda kurser som de olika projekten vill att eleverna ska ta till sig kunskap om. Det kan till exempel handla om olika yrkesinriktningar såsom kranförarutbildning, kurs i livsmedelshygien, datautbildning, trafikkunskap, stöd i extratjänst/nystartsjobb eller andra insatser som genomförs lokalt i er kommun. Tillsammans skapar vi det stöd ni behöver.

Kontakta oss
För beslutsfattare & lärare
Timbank
För elever
Ansök