SAMHÄLLSORIENTERING

BIU Online 2.0 är medfinansierat av AMIF. Projektet sträcker sig från 2020-01-01 till 2022-12-31.

Har du behov av samhällsorientering på andra språk än de ni har tillgängliga just nu i er kommun?

Att erbjuda samhällsorientering till nyanlända är ett ansvar alla Sveriges kommuner har. Många kommuner har dock utmaningar i att hitta personal med rätt kompetens och språkkunskaper för att erbjuda samhällsorientering på alla de språk som kan förekomma bland kommunens nyanlända.

Vi erbjuder nu ett nationellt intag till denna samhällsorientering online på ca 20 språk men antalet utökas stadigt. De tillgängliga språken just nu är: albanska, amhariska, arabiska, BKS (bosniska, kroatiska, serbiska), dari, engelska, franska, kurdiska kurmanji, kurdiska sorani, oromo, pashto, persiska, romani, ryska, somaliska, thailändska, tigrinja, turkiska, urdu, swahili och vietnamesiska.

Kurserna pågår dagtid och även vissa kurser kvällstid. Kurserna genomförs på 100 h. Allt sker digitalt och eleven kan genomföra utbildningen på t.ex. ett lokalt lärcentrum eller hemifrån (beroende på individens IT-vana). Vi genomför kursen, för närvaro och återrapporterar till ansvarig,  så att hemkommunen kan utfärda ett intyg då kursen är slutförd.

Kostnaden per elev och kurs är 5 000 (femtusen) kronor.