Personlig utveckling

Personlig utveckling och integration är en kurs där eleverna får jobba med självkännedom, karriär val samt verktyg som hjälper eleven dit den i framtiden vill, både på det personliga planet och i yrkeslivet. Vi kommer att tillsammans med eleven prata om tidigare erfarenheter med jobb, önskemål för framtiden och genom små smakprov på våra övriga kurser få möjlighet att ta del av det övriga utbudet som finns hos BIU som kan vara intressant för eleven.

Exempel på saker vi kommer att gå igenom: Studieteknik, för att lära eleven att se sina studier från ett helikopterperspektiv – Var är jag, var ska jag, hur gör jag? Lära sig att sätta upp mål och delmål.

Kost och motion – En inblick i hur dessa faktorer spelar in på mående och prestationsförmåga både privat och i yrkeslivet.

I slutet av kursen kommer eleven att få göra en egen liten plan för ”Vägen mot målet” som den kan dela med sig av till skolans studie och yrkesvägledare. Där kan det stå saker som tidigare jobb erfarenhet, vad vill eleven bli, vilka orienteringskurser eleven tycker är intressant att fördjupa sig i och förhoppningsvis kommer eleven att ta med sig en motivation och drivkraft att nå sina framtida mål genom få verktygen för att nå dit.

Kurskod för utbildningsplikt: GRNORI21C

Anpassade kurser

Har du elever som är i behov av andra kurser än de som vi har i nuläget? Hör av dig till oss! Vi har vi möjlighet att sätta upp kurser via studiehandledning – i samarbete med er direkt och efter tider som passar er.

Maila till: haraldinge.kristiansen@edu.ronneby.se

Tider och språk:

Uppstart V34 till 42

Kursens varighet 9 veckor med två alternativ förmidag eller eftermiddag.

Tisdagar 08.30-10.00 Swahili, Tigrinja, Ryska.

10.30-12.00 Arabiska,Dari/Persiska, Lätt lätt svenska (A och B nivå).

Eller

Torsdagar 13.00-14.30 Arabiska, Dari/Persiska, Somaliska, Swahili, Tigrinja, Ryska, Lätt lätt svenska (A och B nivå).

Onsdagar 14.30 -16.00 Amhariska

Uppstart V39 till 47

Fredagar kl.8.30-10.00 Tigrinja, swahili, arabiska

Uppstart V43 till 51

Tisdagar 10.30-12.00 arabiska

Ansökan

Digitala klassrum

kursen på engelska är inställd , eleverna kan delta i gruppen lätt svenska istället

Tillsammans skapar vi det stöd ni söker

BIU kan med sin breda kunskap vara ett stöd för de olika integrations- och arbetsmarknadsprojekt som finns runt om i landet. Vi kan erbjuda kurser som de olika projekten vill att eleverna ska ta till sig kunskap om. Det kan till exempel handla om olika yrkesinriktningar såsom kranförarutbildning, kurs i livsmedelshygien, datautbildning, trafikkunskap, stöd i extratjänst/nystartsjobb eller andra insatser som genomförs lokalt i er kommun. Tillsammans skapar vi det stöd ni behöver.

Kontakta oss
För beslutsfattare & lärare
Timbank
För elever
Ansök