Timbank

Här beställer rektorn de antal timmar som skolan behöver för studiehandledning för nyanlända elever. Då skapas en timbank för skolan och rektorn beställer under vilken period dessa timmar ska användas. Antal timmar och period kan justeras efter behov. Handledare eller lärare från BIU kommer antingen fysiskt till skolan eller deltar aktivt per länk.

Skapa Timbank

Tillsammans skapar vi det stöd ni söker

BIU kan med sin breda kunskap vara ett stöd för de olika integrations- och arbetsmarknadsprojekt som finns runt om i landet. Vi kan erbjuda kurser som de olika projekten vill att eleverna ska ta till sig kunskap om. Det kan till exempel handla om olika yrkesinriktningar såsom kranförarutbildning, kurs i livsmedelshygien, datautbildning, trafikkunskap, stöd i extratjänst/nystartsjobb eller andra insatser som genomförs lokalt i er kommun. Tillsammans skapar vi det stöd ni behöver.

Kontakta oss
För beslutsfattare & lärare
Timbank
För elever
Ansök