Orienteringskursen kan hjälpa eleven att förbättra sina studietekniska färdigheter. Det handlar bland annat om hur eleven använder läsande och skrivande på ett effektivt sätt. Eleven kan få tillfälle att förbättra sin anteckningsteknik och utveckla olika minnestekniker. Det kan också handla om att arbeta med tankekartor, snabbläsning, effektiv läsning och en god studieorganisation. Med hjälp av digitala verktyg och medier ökar elevens möjligheter att hitta sitt eget sätt att studera effektivt.