Inspiration

Grundskolor och gymnasieskolor:

Vi har studiehandledning på 26 olika språk i alla grundskoleämnen. Våra studiehandledare har både språk-kompetensen och ämneskompetensen för att hjälpa era elever i vilket ämne det skulle vara.

Kurs i studieteknik: Temadag på skolan eller i klassen? Varför inte testa vår kurs i studieteknik där eleverna får jobba med att strukturera upp sin vardag för att hinna med sina studier och även lära sig tekniker till hur man blir bättre på att studera och varför små pauser är viktigt för att tillägna sig kunskap?

Lärcentrum/Komvux/SFI:

Vi har studiehandledning i allt från alfabetisering till förkunskap i truckförarutbildningar. Behöver era elever förkunskap inom en utbildning på sitt modersmål, kontakta oss.

Utbildningsplikten: Vi har en buffé av kurser ni kan anmäla era elever till för att få hjälp att snabbare komma ut på arbetsmarknaden. Det fylls på mer kurser att anmäla sig till på olika språk kontinuerligt, så kolla fliken ”Utbildningsplikt” för aktuellt schema..

  • Published On: 2 november 2022

    Orienteringskursen kan hjälpa eleven att förbättra sina studietekniska färdigheter. Det handlar bland annat om hur eleven använder läsande och skrivande på ett effektivt sätt. Eleven kan få tillfälle att förbättra sin anteckningsteknik och utveckla olika minnestekniker. Det kan också handla om att [...]

Tillsammans skapar vi det stöd ni söker

BIU kan med sin breda kunskap vara ett stöd för de olika integrations- och arbetsmarknadsprojekt som finns runt om i landet. Vi kan erbjuda kurser som de olika projekten vill att eleverna ska ta till sig kunskap om. Det kan till exempel handla om olika yrkesinriktningar såsom kranförarutbildning, kurs i livsmedelshygien, datautbildning, trafikkunskap, stöd i extratjänst/nystartsjobb eller andra insatser som genomförs lokalt i er kommun. Tillsammans skapar vi det stöd ni behöver.

Kontakta oss
För beslutsfattare & lärare
Timbank
För elever
Ansök