Studiehandledning

På 25 olika språk stödjer vi eleverna i deras handledning

Studiehandledning på elevens modersmål gör att vi stärker elevernas kunskapsutveckling på bästa sätt i olika ämnen och vi gör allt vi kan för att hjälpa eleverna att utvecklas så långt som möjligt. På BIU arbetar vi med studiehandledning på 25 olika språk. Undervisningen ska utgå från elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper och på det sättet underlätta för eleverna i sitt nya språk. Studiehandledaren går igenom lektionen med eleven innan lektionen och följer efteråt upp med eleven vad han eller hon tillgodogjort sig. På så sätt fångar vi upp det som missats och ser till att eleven får kunskapen till sig. Utan stöd på modersmålet i studiehandledningen riskerar elever att få svårt att klara utbildningen på samma nivå som sina jämnåriga. Utan stöd tar det ofta minst fem år att lära sig ett nytt språk på den nivån att det går att tillgodogöra sig kunskaperna i skolan. På BIU ser vi till att detta sker snabbare på ett för eleven och samhället effektivt sätt.

Studiehandledningen bokas via timbanken både på fast pris och löpande beroende på hur många timmar skolan har behov av från just den studiehandledaren.

Ansök nu

Hjälp med ansökning

Här du ska hitta en lathund som kommer hjälpa dig hur man fyller ansökning.

Tillsammans skapar vi det stöd ni söker

BIU kan med sin breda kunskap vara ett stöd för de olika integrations- och arbetsmarknadsprojekt som finns runt om i landet. Vi kan erbjuda kurser som de olika projekten vill att eleverna ska ta till sig kunskap om. Det kan till exempel handla om olika yrkesinriktningar såsom kranförarutbildning, kurs i livsmedelshygien, datautbildning, trafikkunskap, stöd i extratjänst/nystartsjobb eller andra insatser som genomförs lokalt i er kommun. Tillsammans skapar vi det stöd ni behöver.

Kontakta oss
För beslutsfattare & lärare
Timbank
För elever
Ansök