Ett utvecklande lärande genom integration

BIU är ett nationellt arbete, finansierat via EU:s asyl-, integrations- och migrationsfond och hjälper nyanlända i Sverige med undervisning, studiehandledning och samhällsundervisning på 25 olika språk (Albanska- Amhariska- Arabiska- Azerbajdzjanska-Bosniska/kroatiska/serbiska- Dari- Persiska- Engelska- Franska- Hindi- Kurdiska kurmanji- Kurdiska sorani- Polska- Ryska- Somaliska- Swahili- Tigrinja- Turkiska- Ukrainska- Ungerska- Urdu- Vietnamesiska).

Ett utvecklande lärande genom integration

BIU är ett nationellt arbete, finansierat via EU:s asyl-, integrations- och migrationsfond och hjälper nyanlända i Sverige med undervisning, studiehandledning och samhällsundervisning på 25 olika språk (Albanska- Amhariska- Arabiska- Azerbajdzjanska-Bosniska/kroatiska/serbiska- Dari- Persiska- Engelska- Franska- Hindi- Kurdiska kurmanji- Kurdiska sorani- Polska- Romani Chib- Ryska- Somaliska- Swahili- Tigrinja- Turkiska- Ukrainska- Ungerska- Urdu- Vietnamesiska).

Detta är BIU

Tillsammans skapar vi det stöd ni söker

BIU kan med sin breda kunskap vara ett stöd för de olika integrations- och arbetsmarknadsprojekt som finns runt om i landet. Vi kan erbjuda kurser som de olika projekten vill att eleverna ska ta till sig kunskap om. Det kan till exempel handla om olika yrkesinriktningar såsom kranförarutbildning, kurs i livsmedelshygien, datautbildning, trafikkunskap, stöd i extratjänst/nystartsjobb eller andra insatser som genomförs lokalt i er kommun. Tillsammans skapar vi det stöd ni behöver.

Kontakta oss
För beslutsfattare & lärare
Nätverk
För elever
Ansök

Våra tjänster

På BIU har vi lösningarna! För att nyanlända till Sverige snabbt ska komma in i vardagen och det nya språket finns BIU för att underlätta detta arbete.

Kurser
eHälsa Vux
Samhällsorientering
Studiehandledning