STUDIEHANDLEDNING ONLINE

För inloggning och ansökningsformulär för anslutna skolor, gå vidare till nästa sida.


Slutrapport/utvärdering

Ta del av den spännande slutrapporten/utvärderingen från Studiehandledning online på modersmål i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.Här finns bland annat lärdomar och slutsatser från intervjuer med rektorer samt ett par fördjupade fallstudier.


Slutrapport utvärdering av projekt BIU Online.pdf

Prova på Studiehandledning online

Har ni studiehandledare på modersmålet för alla elever? Arbetar ni aktivt med studiehandledning på modersmålet? Det gör vi! Vi har stort språkutbud! Vi vill gärna visa hur vi jobbar med studiehandledning på modersmålet på distans. Vi arbetar såväl med realtidslektioner som egenproducerade On Demand material såsom filmer och presentationer.

Studiehandledning online

Klick gärna på videon för att få en liten kort inblick i Studiehandledarnas vardag. I videon får ni träffa några av våra studiehandledare. Studiehandledarna samarbetar mycket i team för att dra nytta av varandras kompetens och erfarenheter.

Studiehandledningen online är ett komplement till den fysiska studiehandledningen i skolan och ska säkerställa tillgängligheten i hela sydost-regionen utan att studiehandledaren behöver resa mellan alla kommunerna för att uppfylla behovet.

BIU

BIU står för Blekinge Integrations- och Utbildningscenter. Beslut togs i januari 2015 i utbildningsnämnden i Ronneby att lyfta in verksamheterna SFI, modersmålsundervisning, mottagningsenheten Start Ronneby, Studiehandledning och de regionala verksamheterna Samhällsorientering, Hälsokommunikation och Boskola i BIU.

På BIU arbetar idag ca 55 personer. Det är en väldigt heterogen personal med stor interkulturell kompetens. Att vi har samlat all denna verksamhet under ett tak erbjuder väldigt spännande synergier mellan verksamheterna.

Den viktiga länken

En viktig framgångsfaktor i den befintliga verksamheten är den roll samhällskommunikatörerna fått i integrationsprocessen i Ronneby. I och med att samhällskommunikatörerna arbetar med elever i skolan, med vuxna i Samhällsorientering och Hälsokommunikation och med familjerna i Boskolan är de en länk mellan de nyanlända och samhället som har visat sig främja integrationsprocessen.

Nya tjänster för alla

BIU Online vill vara en katalysator för samverkan i regionen, dela kunskaper och erfarenheter samt skapa nya tjänster som leder till bättre språkgrund, utbildning och möjligheter till arbete för nyanlända.

Vi arbetar för att utveckla nya metoder där vi blandar fysiska verksamheter med onlinetjänster. Vi ser en mycket stor potential att erbjuda förbättrad service för alla oavsett om man bor i glesbygd eller i staden.

Vi har nu lagt basen och har för avsikt att fortsätta utveckla och erbjuda samverkanstjänster inom fjärrundervisning t ex. som studiehandledning online.

Kontakta oss gärna för mer information.


Kontakta oss