Sammanhållna integrationsinsatser för hela Sverige

Under 2023 driver BIU ett stort EU- projekt: EMIN, Europeiska migrations- och integrations-nätet. EMIN är medfinansierat av Asyl-, integrations- och migrationsfond (AMIF) och Ronneby kommun. Genom projektet undersöker vi hur vi kan utveckla och samla integrationsinsatser som ger effekt under ett och samma paraply. Men framför allt ser vi till att erbjuda människor i alla Sveriges kommuner skräddarsydda integrationsinsatser. Dessa erbjuder vi på deltagarnas egna modersmål. I nuläget hjälper vi nyanlända i 40 olika kommuner med undervisning, studiehandledning, hälsa och välbefinnande samt med olika samhällsinformations insatser på 26 olika språk (Albanska, Amhariska, Arabiska, Azerbajdzjanska, bosniska, kroatiska, serbiska, Dari, Persiska, Engelska, Franska, Hindi, Kurdiska/Kurmanji, Kurdiska/Sorani, Lätt svenska, Pashto, Polska, Ryska, Somaliska, Swahili, Tigrinja, Turkiska, Ukrainska, Ungerska, Urdu och Vietnamesiska). Vi erbjuder även stöd till personal som arbetar med integrationsinsatser. Genom projektet vill vi skapa och undersöka förutsättningar för att etablera det första icke vinstdrivande integrationscentret i Sverige. Syftet är att bidra till att hitta bra samverkansmodeller som bidrar till en god och effektiv integration, där ett helhetsgrepp om individen och möjlighet att följa individen över tid, är en del.

Detta är BIU

Tillsammans skapar vi det stöd ni söker

BIU kan med sin breda kunskap vara ett stöd för de olika integrations- och arbetsmarknadsprojekt som finns runt om i landet. Vi kan erbjuda kurser som de olika projekten vill att eleverna ska ta till sig kunskap om. Det kan till exempel handla om olika yrkesinriktningar såsom kranförarutbildning, kurs i livsmedelshygien, datautbildning, trafikkunskap, stöd i extratjänst/nystartsjobb eller andra insatser som genomförs lokalt i er kommun. Tillsammans skapar vi det stöd ni behöver.

Kontakta oss
För beslutsfattare & lärare
Nätverk
För elever
Ansök

Våra tjänster

På BIU har vi lösningarna! För att nyanlända till Sverige snabbt ska komma in i vardagen och det nya språket finns BIU för att underlätta detta arbete.

Studiehandledning
Kurser
eHälsa Vux
Samhällsorientering