Sammanhållna integrationsinsatser för hela Sverige

Vi vet att det är helt avgörande att handledaren tror på sin deltagare. Vi vet att insatser som efterfrågas av individen är de som har störst effekt och vi vet att individen behöver sammanhängande insatser och ett empatiskt bemötande.  Vi vet också att många kommuner i landet inte kan tillhandahålla de stödinsatser eleven behöver – och att eleven då går miste om det stöd hen har rätt att få. Sverige är långt ifrån idén bakom en likvärdig skola.

På BIU vill vi utveckla och samla integrationsinsatser som ger effekt under ett och samma paraply. Vi ser till att erbjuda människor i alla Sveriges kommuner skräddarsydda integrations- och stödinsatser. Dessa erbjuder vi på deltagarnas egna modersmål. I nuläget hjälper vi elever i 50 olika kommuner med undervisning, studiehandledning, hälsa och välbefinnande samt med olika samhällsinformations insatser på 26 olika språk (svenska, albanska, amhariska, arabiska, azerbajdzjanska, bosniska, kroatiska, serbiska, dari, persiska, engelska, franska, hindi, kurdiska/kurmanji eller sorani, lätt svenska, pashto, polska, ryska, somaliska, swahili, tigrinja, turkiska, ukrainska, ungerska, urdu och vietnamesiska). Vi erbjuder även stöd till personal som arbetar med integrationsinsatser.

Från och med 1 februari 2024 drivs vi inte som ett projekt. Vi tar betalt för våra insatser, men tanken är att alla kommuner i hela landet ska ha råd att nyttja våra tjänster eftersom vi utgår från en självkostnadsmodell.

Detta är BIU

Tillsammans skapar vi det stöd ni söker

BIU kan med sin breda kunskap vara ett stöd för de olika integrations- och arbetsmarknadsprojekt som finns runt om i landet. Vi kan erbjuda kurser som de olika projekten vill att eleverna ska ta till sig kunskap om. Det kan till exempel handla om olika yrkesinriktningar såsom kranförarutbildning, kurs i livsmedelshygien, datautbildning, trafikkunskap, stöd i extratjänst/nystartsjobb eller andra insatser som genomförs lokalt i er kommun. Tillsammans skapar vi det stöd ni behöver.

Kontakta oss
För beslutsfattare & lärare
Nätverk
För elever
Ansök

Våra tjänster

På BIU har vi lösningarna! För att nyanlända till Sverige snabbt ska komma in i vardagen och det nya språket finns BIU för att underlätta detta arbete.

Studiehandledning
Kurser
eHälsa Vux
Samhällsorientering