Detta är BIU

Vi är den samlande kraften kring de nyanländas behov och en väg in i det svenska samhället. Vi hjälper eleverna via skolor i hela Sverige från grundskolan till vuxenutbildningen med modersmålsundervisning och studiehandledning. Med hjälp av människor som själva kommit till Sverige på olika sätt från nästan världens alla hörn hjälper vi personer att lära sig att integreras i det svenska samhället och det svenska språket både på plats fysiskt i klassrummen och digitalt.

Vi är 40 personer med olika bakgrund och med 25 olika modersmål som vill hjälpa dig att etablera dig i Sverige. Det gör vi genom att vara med dig, på plats eller digitalt, i skolan och hjälper dig översätta undervisningen till ditt modersmål och ser till att du tillgodogör dig undervisningen på bästa sätt.

Se våra tjänster

Tillsammans skapar vi det stöd ni söker

BIU kan med sin breda kunskap vara ett stöd för de olika integrations- och arbetsmarknadsprojekt som finns runt om i landet. Vi kan erbjuda kurser som de olika projekten vill att eleverna ska ta till sig kunskap om. Det kan till exempel handla om olika yrkesinriktningar såsom kranförarutbildning, kurs i livsmedelshygien, datautbildning, trafikkunskap, stöd i extratjänst/nystartsjobb eller andra insatser som genomförs lokalt i er kommun. Tillsammans skapar vi det stöd ni behöver.

Kontakta oss
För beslutsfattare & lärare
Timbank
För elever
Ansök