Detta är BIU

På Blekinge Integrations- och utbildningscenter (BIU) pågår flera olika integrationsprojekt som alla bottnar i att stärka individer i att förstå, hantera och komma in i de svenska samhällssystemen. Målet är att fler nyanlända snabbare ska få rätt förutsättningar för att bli en del av samhället.

I dagsläget arbetar ca 50 personer på BIU. Tillsammans behärskar personalen fler än 25 olika språk. BIU tillhandahåller många digitala insatser. BIU arbetar över hela Sverige.

Så här finansieras BIU

BIU är en enhet inom Ronneby kommun som i nuläget ligger under utbildningsförvaltningen. BIU startade som ett, till stora delar EU-finansierat projekt (finansierat av AMIF och Ronneby kommun.) Tanken är att BIU i en framtid ska vara självfinansierat genom att kommuner och myndigheter i hela Sverige använder tjänsterna som finns och kommer att knytas till organisationen.

Se våra tjänster

Tillsammans skapar vi det stöd ni söker

BIU kan med sin breda kunskap vara ett stöd för de olika integrations- och arbetsmarknadsprojekt som finns runt om i landet. Vi kan erbjuda kurser som de olika projekten vill att eleverna ska ta till sig kunskap om. Det kan till exempel handla om olika yrkesinriktningar såsom kranförarutbildning, kurs i livsmedelshygien, datautbildning, trafikkunskap, stöd i extratjänst/nystartsjobb eller andra insatser som genomförs lokalt i er kommun. Tillsammans skapar vi det stöd ni behöver.

Kontakta oss
För beslutsfattare & lärare
Timbank
För elever
Ansök