Kurser

Ansök nu
  • ”Vill du har mer detaljerad information om innehållet i de olika kurserna? Efterfrågar du mer information om andra insatser som är aktuella?

    kurskatalogen här”

Schema för kurser

Vill du ha mer information om kurserna? Ladda ner kurskatalogen här.

Visa schema

Aktivitetsrapportering

Målsättningen är att eleverna ska lära sig att fylla i aktivitetsrapporterna själva………

Visa kurser

Arbetsmarknadskurs

Arbetsmarknadskurs är en kurs var man lär sig grundläggande regler i arbetslivet ……..

Visa kurser

Datorkurs grund

Den här kursen är för elever utan förkunskaper i att använda en dator……….

Visa kurser

Hushållsekonomi

Hushållsekonomi är en kurs var man lär sig grundläggande regler i Hushållsekonomi……..

Visa kurser

Introduktion till körkortsutbildning

På trafikkursen får eleverna information på sitt modersmål inför en eventuell framtida ……..

Visa kurser

Kost, motion och levnadsvanor

Genom kursen får du kunskap om vad du behöver och vad du kan göra för att du ska må så bra som möjligt…….

Visa kurser

Matematik De fyra räknesätten

Kursen pågår i 10 veckor och det finns möjlighet att gå om kursen om man behöver repetition…….

Visa kurser

Matematik Problemlösning

Kursen pågår i 10 veckor och det finns möjlighet att gå om kursen om man behöver repetition…….

Visa kurser

Personlig utveckling

Personlig utveckling och integration är en kurs där eleverna får jobba med självkännedom ……

Visa kurser

Kvinnlig och manlig hälsa

Kvinnlig och manlig hälsa är delar av vår allmänna hälsa..

Visa kurser

Sommarkurs BIU 2024

Syfte och mål med årets sommarkurs är att deltagarna ska få mer kunskap om..

Visa kurser

Studieteknik

Vår snabbkurs i studieteknik sker digitalt och är ett bra verktyg för eleven att bedriva studier och nå målet……..

Visa kurser

Svenska Grund – tre korta delkurser

Att förklara ett språks uppbyggnad och regler är svårt och läraren använder ofta många abstrakta begrepp..……..

Visa kurser

Upptäck vård och omsorg

Denna kurs rekommenderar vi att du läser innan din utbildning på Vård och omsorgsprogrammet börjar……….

Visa kurser

Tillsammans skapar vi det stöd ni söker

BIU kan med sin breda kunskap vara ett stöd för de olika integrations- och arbetsmarknadsprojekt som finns runt om i landet. Vi kan erbjuda kurser som de olika projekten vill att eleverna ska ta till sig kunskap om. Det kan till exempel handla om olika yrkesinriktningar såsom kranförarutbildning, kurs i livsmedelshygien, datautbildning, trafikkunskap, stöd i extratjänst/nystartsjobb eller andra insatser som genomförs lokalt i er kommun. Tillsammans skapar vi det stöd ni behöver.

Kontakta oss
För beslutsfattare & lärare
Timbank
För elever
Ansök