Nätverk -Tillsammans blir vi starkare!

Tillsammans blir vi starkare!

Vi ser att väldigt många kommuner har liknande utmaningar och några har smarta lösningar på allt från studiehandledning till samhällsorienteringskurser.

Vi skapar 3 olika nätverk som din kommun kan vara med i för att få inspiration av andra eller av oss:

Studiehandledning: Har ni studiehandledare lokalt som skulle behöva ett kollegialt utbyte eller få tips och idéer på hur man kan jobba på ett effektivt sätt? Kontakta oss så matchar vi studiehandledaren med en av våra erfarna studiehandledare som antingen har samma modersmål eller samma intresseområde/ämnesområde som er lokala studiehandledare. Studiehandledaren får också inbjudan att vara med i våra fortbildningsinsatser.

Samordnare Samhällsorientering: Är du samordnare för samhällsorientering i din kommun? Två gånger per termin träffs vi för en digital kopp kaffe och har möjlighet att diskutera vilka utmaningar man har lokalt i kommunen och kan få tips och råd från andra hur man kan lösa det. Vi lyfter också fram goda exempel.

Samhällskommunikatörer: Är du samhällskommunikatör i din kommun? Du är välkommen att kontakta oss för att besöka/arbetsskugga våra kommunikatörer och få med dig tips och idéer till strukturen i den lokala samhällskursen. Två gånger per termin har vi också träffar bland alla intresserade kommunikatörer där man kan lyfta sina egna utmaningar eller ta del av goda exempel eller fortbildningar vi gör.

För att anmäla intresse till någon av dessa nätverk, kontakta oss på: biuonline@edu.ronneby.se

Tillsammans skapar vi det stöd ni söker

BIU kan med sin breda kunskap vara ett stöd för de olika integrations- och arbetsmarknadsprojekt som finns runt om i landet. Vi kan erbjuda kurser som de olika projekten vill att eleverna ska ta till sig kunskap om. Det kan till exempel handla om olika yrkesinriktningar såsom kranförarutbildning, kurs i livsmedelshygien, datautbildning, trafikkunskap, stöd i extratjänst/nystartsjobb eller andra insatser som genomförs lokalt i er kommun. Tillsammans skapar vi det stöd ni behöver.

Kontakta oss
För beslutsfattare & lärare
Timbank
För elever
Ansök