Modersmålsundervisning

I dagsläget kan vi erbjuda modersmålsundervisning på elva olika modersmål. För kommuner utanför Ronneby sker undervisningen via fjärrundervisning. Vi samarbetar med kommuner runt om i Sverige för att kunna erbjuda den bästa undervisningen med behöriga lärare inom så många språk som möjligt. I dag finns tillgång till lärare i arabiska, albanska, ryska, tyska, ukrainska, vietnamesiska, dari, finska, polska, bosniska och spanska.

Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen. De kunskaper och förmågor som en elev visar bedöms i förhållande till betygskriterierna i kursplanen eller ämnesplanen.

Varför modersmålsundervisning?

Modersmålsundervisningen är en resurs för eleven att bygga broar mellan det språk som talas i hemmet och språket i skolan. Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och även andra skolämnen.

I Ronneby kommuns skolor erbjuder vi modersmålsundervisning på olika sätt. Undervisning sker antingen med en lärare på plats eller via fjärrundervisning.

Ansök nu

Digitala klassrum

Tillsammans skapar vi det stöd ni söker

BIU kan med sin breda kunskap vara ett stöd för de olika integrations- och arbetsmarknadsprojekt som finns runt om i landet. Vi kan erbjuda kurser som de olika projekten vill att eleverna ska ta till sig kunskap om. Det kan till exempel handla om olika yrkesinriktningar såsom kranförarutbildning, kurs i livsmedelshygien, datautbildning, trafikkunskap, stöd i extratjänst/nystartsjobb eller andra insatser som genomförs lokalt i er kommun. Tillsammans skapar vi det stöd ni behöver.

Kontakta oss
För beslutsfattare & lärare
Timbank
För elever
Ansök