Modersmålsundervisning

Vi undervisar modersmål på 8 olika språk. Våra medarbetare har själva varit nyanlända till Sverige, ofta med en gedigen utbildning i bagaget. De har en särskild insikt och kunskap i hur den bästa modersmålsundervisningen ska gå till. Kunskaper och erfarenheter som vi tagit till vara. De förstår vad man som elev söker och behöver i detta läge. Alla elever i Sverige med annat hemspråk har rätt till modersmålsundervisning. För att kunna lära sig ett nytt språk vet vi att det är viktigt att kunna tillgodogöra sig skolans ämnen och olika kunskaper på sitt modersmål först. Forskning visar oss också att undervisningen i skolan gynnas genom att eleven får undervisning på sitt första inlärda språk och på så sätt utvecklar sina språkkunskaper med modersmålet som grund. Genom språket får vi inte bara ord och begrepp, utan även värderingar och normer.

Här är vi en unik resurs! Vi behärskar inte bara de elva olika språken våra medarbetare talar som sitt modersmål. De har också med sig värderingar och normer från andra länder från det respektive språket de talar. Det är den viktiga pusselbiten vi på BIU har för att ge bästa möjliga utgångsläge för en god integration för nyanlända elever.
Syftet med undervisningen vi ger eleverna är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaperna i och om sitt förstaspråk i första hand. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att sedan i nästa steg lära sig svenska och de skolämnen som den svenska skolan kräver.

Ansök nu

Digitala klassrum

Tillsammans skapar vi det stöd ni söker

BIU kan med sin breda kunskap vara ett stöd för de olika integrations- och arbetsmarknadsprojekt som finns runt om i landet. Vi kan erbjuda kurser som de olika projekten vill att eleverna ska ta till sig kunskap om. Det kan till exempel handla om olika yrkesinriktningar såsom kranförarutbildning, kurs i livsmedelshygien, datautbildning, trafikkunskap, stöd i extratjänst/nystartsjobb eller andra insatser som genomförs lokalt i er kommun. Tillsammans skapar vi det stöd ni behöver.

Kontakta oss
För beslutsfattare & lärare
Timbank
För elever
Ansök