Samhällsorientering

Vi ger samhällsorientering på fler än 20 språk och tar emot deltagare från hela Sverige. Utbildningen är till för den som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige. Kursen ger kunskap om rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället här är organiserat. Kursen tar upp praktiskt vardagsliv: arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård samt barn och familj. Den sker digitalt och består av minst 100 timmar uppdelade i 8 olika moment.

Ansök nu
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag

Fredag

08:00-11:00 Tigrinja
09:00-12:00 Dari/Persiska
13:00-16:00 Engelska Tigrinja Arabiska Kurdiska/Kurmanji
13:00-16:00 Dari Kurdiska/Sorani Arabiska Arabiska/ Fysisk Franska
13:00-16:00 Arabiska / Fysisk Dari/Persiska Arabiska Dari/Persiska / Fysisk Albanska
13:00-16:00 Swahili Arabiska Somaliska Amhariska Somaliska / Fysisk
13:00-16:00 Turkiska Dari/Persiska Swahili Tigrinja Arabiska / Fysisk
13:00-16:00 Ryska
13:00-16:00 Engelska
13:00-16:00 Arabiska
13:00-16:00 Dari/Persiska
13:00-16:00 Dari
18:00-21:00 Arabiska
Aisha
Arabiska
Onsdagar
13:00 till 16:00 Samhällsorientering
Ali Balkash
Arabiska
Onsdagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering
Ali Hosseini
Dari /Fredagar
13:00 till 16:00
Måndagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering

Aman
Amhariska
Torsdagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering
Anab
Somaliska
Onsdagar
13:00 till 16:00
Fredagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering
Basema
Arabiska
Tisdagar
13:00 till 16:00
Torsdagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering
Beqir
Albanska
Fredagar
13:00 till 16:00 Samhällsorientering
Grace
Swahili
måndagar
13:00 till 16:00
onsdagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering

Jihan
Kurdiska/Kurmanji
fredagar
13:00 till 16:00 Samhällsorientering

Khalifa
Tigrinja
ትግርኛ
Tisdagar
13:00 till 16:00
Torsdagar
08:00 till 11:00
Torsdagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering
Mansoor
Dari/Persiska
Tisdagar
13:00 till 16:00

Engelska
Fredagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering

Mitra
Dari/Persiska
Måndagar
09:00 till 12:00
Tisdagar
13:00 till 16:00
Torsdagar
13:00 till 16:00
Fredagar
13:00 till 16:00

Samhällsorientering

Mohamad Ghannoum
Arabiska
Fredagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering

M.Amir
Arabiska
Onsdagar
13:00 Till 16:00
Fredagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering
M- Ali
Turkiska
Måndagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering
Mohcine
Arabiska
Onsdagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering
M-Samer
Arabiska
Måndagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering
Mohcine
Franska
Fredagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering
Nihad
Arabiska
Torsdagar
18:00 till 21:00
Samhällsorientering
Rana
Engelska
måndagar
13:00 till 16:00 Samhällsorientering

Razgar
Kurdiska/Sorani
Tisdagar
13:00 till 16:00 Samhällsorientering

Tetyana
Ryska
Fredagar
13:00 till 16:00 Samhällsorientering

Tillsammans skapar vi det stöd ni söker

BIU kan med sin breda kunskap vara ett stöd för de olika integrations- och arbetsmarknadsprojekt som finns runt om i landet. Vi kan erbjuda kurser som de olika projekten vill att eleverna ska ta till sig kunskap om. Det kan till exempel handla om olika yrkesinriktningar såsom kranförarutbildning, kurs i livsmedelshygien, datautbildning, trafikkunskap, stöd i extratjänst/nystartsjobb eller andra insatser som genomförs lokalt i er kommun. Tillsammans skapar vi det stöd ni behöver.

Kontakta oss
För beslutsfattare & lärare
Timbank
För elever
Ansök