Samhällsorientering

Vi ger samhällsorientering på fler än 20 språk och tar emot deltagare från hela Sverige. Utbildningen är till för den som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige. Kursen ger kunskap om rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället här är organiserat. Kursen tar upp praktiskt vardagsliv: arbete och utbildning, bostad, hälsa och sjukvård samt barn och familj. Den sker digitalt och består av minst 100 timmar uppdelade i 8 olika moment.

Ansök nu
  Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
08:00-11:00       Tigrinja  
09:00-12:00 Dari/Persiska        
13:00-14:30       Tigrinja  
13:00-16:00 Swahili Dari/Persiska Arabiska Dari/Persiska Fysisk Albanska
13:00-16:00 Dari/Persiska Kurdiska/Sorani Swahili Arabiska Fysisk Arabiska Fysisk
13:00-16:00 Arabiska Fysisk Arabiska Somaliska Amhariska Kurdiska/Kurmanji
13:00-16:00 Turkiska Tigrinja     Franska
13:00-16:00 Engelska       Ryska
13:00-16:00         Somaliska
13:00-16:00         Arabiska
13:00-16:00         Dari/Persiska
13:00-16:00         Engelska
18:00-21:00       Arabiska  

 

M-Samer
Arabiska
Måndagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering
Ali Balkash
Arabiska
Onsdagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering
Nihad
Arabiska
Torsdagar
18:00 till 21:00
Samhällsorientering
Mohcine
Arabiska
Onsdagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering
Basema
Arabiska
Tisdagar
13:00 till 16:00
Torsdagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering
Aisha
Arabiska
Onsdagar
13:00 till 16:00 Samhällsorientering
M.Amir
Arabiska
Onsdagar
13:00 Till 16:00
Fredagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering
Mohamad Ghannoum
Arabiska
Fredagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering

Mohcine
Franska
Fredagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering
Tetyana
Ryska
Fredagar
13:00 till 16:00 Samhällsorientering
M- Ali
Turkiska
Måndagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering
Aman
Amhariska
Torsdagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering
Jihan
Kurdiska/Kurmanji
fredagar
13:00 till 16:00 Samhällsorientering

Razgar
Kurdiska/Sorani
Tisdagar
13:00 till 16:00 Samhällsorientering

Grace
Swahili
måndagar
13:00 till 16:00
onsdagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering

Khalifa
Tigrinja
Tisdagar
13:00 till 16:00
Torsdagar
08:00 till 11:00
Torsdagar
13:00 till 14:30
Samhällsorientering
Rana
Engelska
måndagar
13:00 till 16:00 Samhällsorientering

Mansoor
Dari/Persiska
Tisdagar
13:00 till 16:00

Engelska
Fredagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering

Beqir
Albanska
Fredagar
13:00 till 16:00 Samhällsorientering
Ali Hosseini
Dari /Fredagar
13:00 till 16:00
Måndagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering

Anab
Somaliska
Onsdagar
13:00 till 16:00
Fredagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering
Mitra
Dari/Persiska
Måndagar
09:00 till 12:00
Tisdagar
13:00 till 16:00
Torsdagar
13:00 till 16:00
Fredagar
13:00 till 16:00

Samhällsorientering

Tillsammans skapar vi det stöd ni söker

BIU kan med sin breda kunskap vara ett stöd för de olika integrations- och arbetsmarknadsprojekt som finns runt om i landet. Vi kan erbjuda kurser som de olika projekten vill att eleverna ska ta till sig kunskap om. Det kan till exempel handla om olika yrkesinriktningar såsom kranförarutbildning, kurs i livsmedelshygien, datautbildning, trafikkunskap, stöd i extratjänst/nystartsjobb eller andra insatser som genomförs lokalt i er kommun. Tillsammans skapar vi det stöd ni behöver.

Kontakta oss
För beslutsfattare & lärare
Timbank
För elever
Ansök