Samhällsorientering

Vi på BIU är en ovärderlig hjälp för er ute i kommunerna för att kunna erbjuda den lagstadgade samhällsinformationen till nyanlända. Vi erbjuder samhällsorientering på drygt 20 olika språk som är vanligast förekommande bland kommunens nyanlända. I samhällsorientering arbetar vi ofta med grupper från hela landet. Det hjälper eleverna att förstå hur det ser ut i andra delar av landet och få ett bredare kontaktnät.

Samhällsorienteringen sker på den nyanländas modersmål, på lätt svenska eller på ett annat modersmål som den nyanlända behärskar. Den sker digitalt och består av minst 100 timmars utbildning uppdelad i 8 olika moment. Kursen ger kunskap och vägledning om de mänskliga rättigheterna, grundläggande demokratiska värderingar, rättigheter och skyldigheter, hur det svenska samhället är organiserat samt om praktiskt vardagsliv. Kursen bedrivs till största delen i dialogform och är ett forum där människor, oavsett bakgrund eller utbildning, ska ges möjlighet att prata, ställa frågor och vara engagerade.

Medarbetarna på BIU vet med sin bakgrund och kunskap hur denna samhällsorientering processas bäst hos eleverna och i vilken ordning det är klokt att ta de olika delarna för att det ska passa eleverna bäst.

Här kan vi med stolthet säga att vi är helt unika i det vi erbjuder er och de nyanlända i era kommuner. Ett integrationsarbete när det är som allra bäst!

Ansök nu
M-Samer
Arabiska
Måndagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering
Anab
Somaliska
Onsdagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering
Aman
Amhariska
Torsdagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering
Basema
Arabiska
Torsdagar,Tisdagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering
Tetyana
Ryska
Torsdagar
13:00 till 16:00 Samhällsorientering
M- Ali
Turkiska Måndagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering
Mohcine
Arabiska
Onsdagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering

Mohcine
Franska
Fredagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering

Salam
Fredagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering
Khalifa
Tigrinja
Tisdagar
13:00 till 16:00
Torsdagar
08:00 till 11:00
Samhällsorientering
M.Amir
Arabiska
Måndagar,Onsdagar
13:00 Till 16:00
Fredagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering
Jihan
Kurdiska/Kurmanji
fredagar
13:00 till 16:00 Samhällsorientering

Grace
Swahili
måndagar,onsdagar
13:00 till 16:00
Samhällsorientering

Ali Hosseini
Dari /Fredagar
13:00 till 16:00 Samhällsorientering

Rana
Engelska
måndagar
13:00 till 16:00 Samhällsorientering

Aisha
Arabiska
måndag
13:00 till 16:00 Samhällsorientering
Beqir
Albanska
Fredagar
13:00 till 16:00 Samhällsorientering
Nihad
Arabiska
Torsdagar
18:00 till 21:00
Mitra
Dari/Persiska
Fredagar
13:00 till 16:00
Tisdagar
13:00 till 16:00

Tillsammans skapar vi det stöd ni söker

BIU kan med sin breda kunskap vara ett stöd för de olika integrations- och arbetsmarknadsprojekt som finns runt om i landet. Vi kan erbjuda kurser som de olika projekten vill att eleverna ska ta till sig kunskap om. Det kan till exempel handla om olika yrkesinriktningar såsom kranförarutbildning, kurs i livsmedelshygien, datautbildning, trafikkunskap, stöd i extratjänst/nystartsjobb eller andra insatser som genomförs lokalt i er kommun. Tillsammans skapar vi det stöd ni behöver.

Kontakta oss
För beslutsfattare & lärare
Timbank
För elever
Ansök