Utveckla integrationsarbetet med BIU

För att kunna ta del av den fantastiska kompetens vi på BIU erbjuder behöver man göra en ansökan. Den görs av rektor på respektive skola.

BIU står för unika integrationslösningar och vi ser fram emot att hjälpa just er.

På flertalet olika språk erbjuder vi:

Vi erbjuder också ett stöd inom flera olika områden med ett brett perspektiv där vi ser lösningarna på kommunernas utmaningar med språk och integration.

Tillsammans skapar vi det stöd ni söker

BIU kan med sin breda kunskap vara ett stöd för de olika integrations- och arbetsmarknadsprojekt som finns runt om i landet. Vi kan erbjuda kurser som de olika projekten vill att eleverna ska ta till sig kunskap om. Det kan till exempel handla om olika yrkesinriktningar såsom kranförarutbildning, kurs i livsmedelshygien, datautbildning, trafikkunskap, stöd i extratjänst/nystartsjobb eller andra insatser som genomförs lokalt i er kommun. Tillsammans skapar vi det stöd ni behöver.

Kontakta oss
För beslutsfattare & lärare
Timbank
För elever
Ansök