Ta tillvara på migrationens bästa effekter

Vi erbjuder skolor i Sverige hjälp med modersmålsundervisning, studiehandledning samt samhällsorientering för nyanlända var ni än befinner er. Vi kommer fysiskt till skolan eller deltar via digitala möten. Ingenting är omöjligt för oss!

Vi är en resurs för att bistå Sveriges skolor i arbetet kring de nyanländas behov och vägen in i det svenska samhället på både grund, och gymnasienivå, samt vuxenutbildning. På BIU kan vi dessutom hjälpa er med detta på sammanlagt 25 olika språk. Sannolikheten att vi kan erbjuda det språk som förekommer bland just er kommuns nyanlända är således hög.

Vårt stöd i den unika studiehandledning vi erbjuder utgår ifrån att en person som pratar elevens modersmål följer eleven genom utbildningen. Kontakt sker med läraren så att studiehandledaren kan förbereda eleven innan lektionen och också följa upp efteråt vad eleven tillgodogjort sig och inte.

BIU är en del av möjligheten för att underlätta och på bästa sätt tillvarata migrationens utvecklingseffekter. Vi finansieras till stor del av EU:s Asyl-, integrations- och migrationsfond och vill bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik i Sverige där våra nyanlända tas emot och tas om hand på bästa möjliga sätt.

De personliga insatser som vi gör på BIU är mycket betydelsefulla för de nyanlända. Vi ser att arbetet vi gör bidrar till att inkludera personer snabbare i samhället och på så sätt ges möjlighet till en utbildning förhållandevis snabbt.

BIU tar tillvara på alla människors kunskaper och erfarenheter vilket är viktiga anledningar till att använda oss på BIU ute i era kommuner.

Se våra tjänster

Tillsammans skapar vi det stöd ni söker

BIU kan med sin breda kunskap vara ett stöd för de olika integrations- och arbetsmarknadsprojekt som finns runt om i landet. Vi kan erbjuda kurser som de olika projekten vill att eleverna ska ta till sig kunskap om. Det kan till exempel handla om olika yrkesinriktningar såsom kranförarutbildning, kurs i livsmedelshygien, datautbildning, trafikkunskap, stöd i extratjänst/nystartsjobb eller andra insatser som genomförs lokalt i er kommun. Tillsammans skapar vi det stöd ni behöver.

Kontakta oss
För beslutsfattare & lärare
Timbank
För elever
Ansök