Blekinge integrations- och utbildningscenter, BIU, har fått nya projektmedel. Under ett år ska utbildningscentret arbeta med att integrera nyanlända föräldrar som hamnat i utanförskap..

– Långa föräldraledigheter gör ofta att individen hamnar än längre ut från samhället. Är man ny i ett land deltar man inte i aktiviteter utanför den egna familjen under den tiden. Det skapar ett utanförskap och en lång uppförsbacke för att senare komma in i skola och jobb, säger Henrik Lövgren, chef på BIU som i samarbete med Linnéuniversitetet gjort en kartläggning av vilka insatser nyanlända efterfrågar för att bryta sin isolering.

– Flera av de som medverkade vittnar om att föräldraledighet/föräldraledigheter gjort att de under en lång tid, många gånger fem till sex år, varit borta från studier och därefter tyckt att det varit ännu tuffare att både lära sig svenska och återuppta studier eller komma i närheten av ett jobb.

BIU har därmed beviljats 150 000 kronor från Länsstyrelsen för att under ett år arbeta med en grupp nyanlända som hamnat i utanförskap. Projektet Delaktig förälder ska pågå under ett år, med start i augusti 2024. Deltagarna kommer då bland annat att få insatser som stärker deras språkutveckling i svenska, men de ska även få yrkesinriktade insatser samt insatser som ökar självkännedomen, självkänslan och hälsan.

Målet är att motivera deltagarna att åter ta upp studier i svenska, öka deltagarnas hälsolitteracitet och stärka dem i deras föräldraskap. Under projekttiden kommer deltagarna att få sätta upp realistiska och nåbara personliga mål inför framtiden, se sin roll i arbetslivet och skapa ett aktivt arbetssökande.