Kompetensförsörjningen inom offentlig sektor är en av de största utmaningarna i Sverige nu och i framtiden. Så ser det även ut inom EU. Men det finns lösningar. Bara vi ser till ta tag i dem – och göra verkstad av idéer.

Igår pratade SKR:s VD Palle Lundberg till cheferna i Ronneby kommun och listade tre utmaningar som särskilt prioriterade.

– Andelen äldre ökar

– Kostnaderna ökar fortare än intäkterna

– Välfärdens kompetensförsörjningsbehov (arbetskraften kommer inte räcka till)

För en som arbetar med integration, flyktingfrågor och mänskliga rättigheter skulle en del av lösningen se ut så här:

Istället för att människor ska fly från konflikter med hjälp av smugglare och riskera död på Medelhavet eller övergrepp i utanförskap, långa asylprocessen, passivitet och ohälsa så kan vi erbjuda ett alternativ som gynnar både flyktingar och mottagarländer.

Vi kan höja våra flyktingkvoter, börja utbilda människor redan när de befinner sig i flyktingläger. SFI, samhällsorientering, hälsokurser. Vi skulle kunna erbjuda introduktionsutbildningar till bristyrken, arbeta med det så populära begreppet mikromeriter på bred front. Vi kan preparera barnen så att de både kan grundläggande svenska och har fått virtuella besök på skolan och i fotbollslaget. Vi kan erbjuda fysisk aktivitet, bra kost och en framtidstro.

BIU har kapacitet att bedriva kvalitativ undervisning, både på plats och online. Vi är redo att planera, organisera och genomföra utbildningar för människor i flyktingläger, innan de kommer till Sverige för att bidra till den gemensamma välfärden.

Organiserar vi vårt flyktingmottagande enligt BIU-modellen så kommer vi inte behöva bråka om mänskliga rättigheter, utan kan fokusera på kompetensförsörjning. Det kommer inte bli de politiska låsningarna och resten av EU och världen kommer att följa efter.

Exempel på utbildningsaktiviteter i flyktingläger enligt BIU-modellen:

– SFI

– Samhällsorientering

– Hälsokommunikation

– Boskola (allt från hyresrätt till kompostering)

– Rörelseträning

– Paketerade yrkesutbildningar med studiehandledning på modersmål

– Virtuella träffar med integrationssamordnare, socialtjänst, polis, barnens klasskompisar och lärare samt representanter från det hyresvärd och föreningsliv.

– Mentorskapsprogram

/Henrik Lövgren, chef på BIU och projektledare för Europeiska migrations- och integrationsnätverket