Webbinarium om projektet

Nu kickstartar vi Sveriges första rikstäckande nätverk för integration, inkludering, hälsa och utbildning. Och du är med! Projekt EMIN/BIU

Tid:

Torsdag, 16 februari 2023, 09:15 – 16:00

plats:

Fridhemsvägen 6, 372 38 Ronneby

Tid och Plats vid digital medverkan:

OBS: tiderna är ungefärliga. Sammanfattningen kommer ev. att ske 15 min senare än angivet klockslag.

DAGENS AGENDA

Tid Programpunkt
9.15 – 9.45 Vad är EMIN?
Projektledare Henrik Lövgren berättar om filosofin
och visionen bakom Sveriges första och största
digitala nätverk inom integration och etablering.
9.45 – 10.00 Rana Jukhadar och Cajsa Larsson
Rana delar med sig av asylsökande kvinnors
erfarenheter och hur viktigt det är med tidiga insatser.
Cajsa, Linnéuniversitetet, ger en bakgrund till den forskning
som EMIN kommer att medverka till.
10.15 – 10.30 FIKA
10.30 – 11.00 Umit Dag
Språkförbritningar och kul-tur-krockar när det är
som bäst. Den syrianske stå-uppkomikern ger oss
nya perspektiv.
11.00 – 11.30 Digital transformering
BIUs digitala strateg Stefan Bedin pratar om hur vi
gör oss redo som kommun, och vad vi kan vinna på att blir
mer rikstäckande och globala.
11.30 – 12.45 Öppna rum
Öppna diskussioner kring fem olika teman.
Delta i de rum du önskar. (Se grupprummen nedan)
12.30 – 13.45 LUNCH
13.45 – 14.30 Forts. Öppna rum
14.30 – 15.15 FIKA
15.15- 16.00 Återsamling och avslut

Öppna rum:

Förberedande – Att jobba med tidiga insatser för asylsökande.
Hälsofrämjande – Att jobba med insatser som stärker hälsan.
Stödjande/coachande – Insatser under uppehållstillståndet.
Etablerande – Extra handpåläggning inför första jobbet.
Digitalisering – Det första kommunala digitala etableringsnätverket.

Om du behöver hjälp vid teknik?

Ringa 0766489439

Tillsammans skapar vi det stöd ni söker

BIU kan med sin breda kunskap vara ett stöd för de olika integrations- och arbetsmarknadsprojekt som finns runt om i landet. Vi kan erbjuda kurser som de olika projekten vill att eleverna ska ta till sig kunskap om. Det kan till exempel handla om olika yrkesinriktningar såsom kranförarutbildning, kurs i livsmedelshygien, datautbildning, trafikkunskap, stöd i extratjänst/nystartsjobb eller andra insatser som genomförs lokalt i er kommun. Tillsammans skapar vi det stöd ni behöver.

Kontakta oss
För beslutsfattare & lärare
Timbank
För elever
Ansök