Webbinarium: Behovet av en rikstäckande målstyrd integrationsmodell

Öppna i Microsoft teams

Vi presenterar hur Sverige löser bristen på att tillhandahålla lagstadgad likvärdig utbildning, oavsett om eleverna bor i glesbygd eller i storstad. På webbinariet presenterar vi även konkreta, beprövade och utvärderade metoder som kan lösa integrationsfrågorna under de kommande åren. Informationen riktar sig till beslutsfattare, politiker och tjänstemän, ansvariga inom skola, socialtjänst och arbetsmarknad (utveckling, verksamhetsutveckling och ekonomi) samt andra som har intresse av att lösa frågor inom integration, utbildning och utanförskap.

Tid:

Fredag, 12 april 2024, 09:15 – 10:30

DAGENS AGENDA

Tid Programpunkt
9.15 – 9.35 Detta är och gör BIU
Nedslag i fem verksamheter som varit på gång under projektåret med EMIN, Henrik Lövgren, projektledare och chef för BIU.
9.35 – 9.45 Kostnadseffektiva metoder för kommuner och regioner
En kort presentation av självkostnadsmodellen – och behovet av en rikstäckande modell – som gör att alla kommuner kan tillhandahålla riktade, likvärdiga och kvalitativa insatser från och med 2024. Stefan Bedin, digital strateg.
9.45- 10.15

Unika höga resultat när individerna får vara med och välja insatser

De externa utvärderarna från Split vision redovisar projektets utfall och effekter. Jonas Modin och Nancy Aponno, följeforskare.

10.15- 10.30

Reflektion och diskussion

Samt möjlighet att ställa frågor.

Tillsammans skapar vi det stöd ni söker

BIU kan med sin breda kunskap vara ett stöd för de olika integrations- och arbetsmarknadsprojekt som finns runt om i landet. Vi kan erbjuda kurser som de olika projekten vill att eleverna ska ta till sig kunskap om. Det kan till exempel handla om olika yrkesinriktningar såsom kranförarutbildning, kurs i livsmedelshygien, datautbildning, trafikkunskap, stöd i extratjänst/nystartsjobb eller andra insatser som genomförs lokalt i er kommun. Tillsammans skapar vi det stöd ni behöver.

Kontakta oss
För beslutsfattare & lärare
Timbank
För elever
Ansök