Ett utvecklande lärande genom integration

BIU är ett nationellt arbete, finansierat via EU:s asyl-,
integrations- och migrationsfond och hjälper nyanlända i Sverige
med undervisning, studiehandledning och
samhällsundervisning på 25 olika språk.