Lyckad integration kräver långsiktighet, det konstaterar forskaren Andreas Diedrich som är programansvarig för forskningsprogrammet Organizing integration vid Göteborgs universitet. Han har tillsammans med doktoranden Hanna Hellgren studerat hur integration av nyanlända och andra utrikesfödda personer organiseras på den svenska arbetsmarknaden. I ett forskningsprogram vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, har de identifierat närmare 300 olika integrationsinitiativ i Göteborg med omnejd och kommit fram till några nyckelfaktorer.

  1. Vi behöver veta vad vi menar med integration innan vi börjar mäta och samarbeta för att förbättra den.
  2. Tidsbegränsade projekt kan få förödande konsekvenser för individen om satsningen avbryts när finansiering upphör.
  3. Individer som bollas runt, utan att deras insatser och deras ”integrationsresa” hålls samman känner en uppgivenhet när inte insatserna hänger ihop på ett meningsfullt sätt.

Han lyfter att korta, tidsbegränsade projekt inte lämpar sig särskilt bra för att hantera stora samhällsutmaningar. Han lyfter även att integrationsprojekten bör involvera dem som är tänkta att integreras, att deltagaren redan tidigt själv får möjlighet att bidra till att utveckla tankesätt och metoder. Här menar han personer med en bakgrund som nyanländ men som i dag jobbar till exempel som handläggare eller vägledare inom offentlig sektor – kan spela en viktig roll.

Vi på BIU kan inte annat än att hålla med. Vår personal består till ca 90 procent av personer som har personliga erfarenhet av just integrationsprocesser. Vi jobbar för att ha en långsiktig värdekedja runt individen. Vi har jobbat med behovsanpassade integrationsinsatser sedan 2015 alltid med utgångspunkt i individens personliga behov och med interkulturell kompetens och empatiskt bemötande som de mest centrala delarna.

Vi är, trots allt, en organisation som dagsläget är beroende av projektstöd, även om vi gör allt för att vara en långsiktigt stabil aktör. Även om vi under förra året arbetat extra intensivt med att hitta finansiella lösningar – för att kunna fortsätta vara en stabil och långsiktig aktör. Även om vi sett till att hålla vår verksamhet stabil sedan 2016

I vecka 10 (den 5 eller 6 mars – återkommer med datum) kommer vi att ha vårt spridningsseminarium för vårt tredje tunga EU-projekt “Europeiska migrations- och integrationsnätet”. Där vill vi visa hur våra deltagare uppfattar insatserna. Berätta vad vi vet ger dem ett snabbare spår ut i samhället och in i en framtida självförsörjning.

Men innan dess vill vi bryta ut ytterligare en slutsats som vi hittar i artikeln ”Lyckad integration kräver långsiktighet”, publicerad i Forskning och framtid 2022-03-25 ”Det som verkligen behövs är en långsiktig nationell satsning, ett ramverk som de lokala lösningarna kan få stöd av och som kan hjälpa till att sprida fungerande metoder till fler. En sådan satsning bör också vara robust, tillräckligt robust för att inte konstant hotas av politiskt inspirerade omorganisationer av statliga myndigheter.”

Hit us! Det är detta vi jobbat med under mer än ett decennium, men extra intensifierat under 2023. Så delta på vårt spridningsseminarium i mars!

Vill du ha en garanterad en plats och inte missa info om detta maila oss på biuonline@edu.ronneby.se så ser vi till att hålla dig uppdaterad.

För att läsa hela rapporten:

https://www.researchgate.net/publication/355047165_Att_organisera_integration_av_nyanlanda_och_andra_utrikesfodda_personer_pa_den_svenska_arbetsmarknaden_-fran_flyktingkrisen_till_COVID-19_pandemin

För att läsa artikel i Forsning och framtid här:

”Lyckad integration kräver långsiktighet” | Forskning & Framsteg (fof.se)

Fotnot: Det här är en debatterande text. Analyser och åsikter är våra.