Den första utvärderingen av vårt projekt EMIN är nu färdig. De externa utvärderarna på Split vision har under ett antal månadersatt sig in i projektet. I sin utredning konstaterar de att EMIN ligger helt rätt i tiden. Det finns en mognad hos kommuner och målgruppen tredjelandsmedborgare att använda undervisning och elevhälsa online. Digital fjärrundervisning och digitala möten är inte längre något främmande.

Det råder också en vilja att samverka bland kommuner och regioner, med ett påtagligt behov av att identifiera kostnadseffektiva lösningar för att möta de samhällsutmaningar som vi står inför. Det är väsentligt att garantera en högkvalitativ skola och en framgångsrik integration, oavsett var i Sverige människor

bor. Flera kommuner och regioner står inför utmaningar som inkluderar kompetensbrist, demografiska förändringar, ekonomiskt motstånd samt varierande förutsättningar. Det är också nödvändigt att hantera invånares höga förväntningar på ett genomtänkt sätt.

EMIN möter väl upp mot ovanstående behov samt den efterfrågan av handlingskraft som många beskrivit behövs i Sverige när det gäller digitalisering inom offentlig sektor4. EMINs plattform erbjuder effektiva, geografiskt oberoende och individanpassade insatser som stödjer tredjelandsmedborgare under hela integrationsprocessen. Det som saknas är ett långsiktigt finansiellt ledarskap för EMIN.

Här kan du läsa hela rapporten.