Den 12 april 2024 kl. 9.15 håller BIU ett webbinarium som tar upp hur Sverige löser bristen på att tillhandahålla lagstadgad likvärdig utbildning, oavsett om eleverna bor i glesbygd eller i storstad. På webbinariet presenterar vi även konkreta, beprövade och utvärderade metoder som kan lösa integrationsfrågorna under de kommande åren.

Fokus kommer att ligga på det behov som idag finns, behovet av en rikstäckande målstyrd integrationsmodell som gör att alla kommuner och regioner i Sverige kan tillhandahålla riktade, likvärdiga och kvalitativa insatser. Och det på ett kostnadseffektivt sätt.

Investerat 120 miljoner för rikstäckande intag

Sedan 2015 har Blekinge integrations- och utbildningscenter (BIU) arbetat med handfasta insatser som numer riktar sig till elever i alla landets kommuner och regioner. Tack vare medfinansiering av EU-medel har integrationscentret investerat över 120 miljoner i att bygga upp en organisation och ett rikstäckande system som under 2024 och framöver ska finnas till hands för skolor och andra förvaltningar i hela Sverige.

Vi vill nu lyfta behovet och vikten av sammanhållande integrationsinsatser, behovet av att kommunerna samverkar för att insatserna ska vara kostnadseffektiva och leda individen i mål och till självförsörjning. Men framför allt vill vi presentera lösningen på en väl fungerande integrationstrappa – för alla Sveriges kommuner.

Under en timme och 15 minuter får du

• ta del av slående starka resultat som insatserna i senaste projektet lett till

• ta del av den självkostnadsmodell som gör att även din kommun kan ansluta

• möjlighet att påverka och initiera samarbeten mellan aktörer i hela Sverige.

Etableringsinsatser som till 92 procent uppges fungera

Under 2023 har Blekinge integrations- och utbildningscenter (BIU) via ett EU-finansierat projekt, Europeiska migrations- och integrationsnätet (EMIN) riktat in sig på att ta fram rikstäckande arbetsmetoder och utbildningar som helt tar avstamp i de behov den nyanlände själv säger sig ha. Utifrån individens behov har en rad stegvisa, praktiska utbildningsinsatser mejslats fram, tillhandahållits och utvärderats. Under 2023 har alla landets kommuner kunnat ta del av insatserna och resultatet av de som nyttjar tjänsterna är slående: 92 procent av de nyanlända som tagit del av insatserna upplever att insatserna gjort att de kan ta bättre beslut som gynnar deras framtid och integration.

Vi vet att insatserna är en viktig faktisk lösning för att minska utanförskapet och för att få individer redo för arbetsmarknaden. Vi har insatser som i alla steg följer individen genom sin integrationsresa och vi kan sätta in dem i rätt tid – oavsett i vilken kommun eleven bor i. Vi vet att kommuner, inte minst i glesbygd, brottas med att kunna tillhandahålla insatser som eleverna har rätt till. Vi vet att kvalitén på insatserna är skiftande.

Men viktigast av allt: Vi vet att det finns en lösning. Och den börjar här.

Den 12/4 delar vi med oss av de resultat som tagits fram i och kring verksamheten. Detta görs utifrån vårt senaste projekt Europeiska Migrations- och Integrationsnätet (EMIN), ett projekt som medfinansierats av EU.

Innehåll: Du får en inblick av de landsövergripande insatserna, om kostnadsmodellen och om hur insatserna i steg för steg följer individen – vilket ger ett oslagbart resultat med 100 procent utfall om deltagarna får flera insatser än en under ett år.

Målgrupp: Det här är ett webbinarium där vi ser att beslutsfattare, politiker och tjänstemän, ansvariga inom skola, socialtjänst och arbetsmarknad (utveckling, verksamhetsutveckling och ekonomi) har något stort – och helt nytt – att hämta.

Programmet 1h och 15 min

Detta är och gör BIU. Nedslag i fem verksamheter som varit på gång under projektåret med EMIN, Henrik Lövgren, projektledare och chef för BIU. (20 min)

Kostnadseffektiva metoder för kommuner och regioner. En kort presentation av självkostnadsmodellen – och behovet av en rikstäckande modell – som gör att alla kommuner kan tillhandahålla riktade, likvärdiga och kvalitativa insatser från och med 2024. (10 min)

Unika höga resultat när individerna får vara med och välja insatser. De externa utvärderarna redovisar projektets utfall och effekter. (25 min)

• Reflektion och diskussion. (10 min)

Anmäl din medverkan här senast den 9/4

Webbbinariet är helt kostnadsfritt, men vi vill gärna känna till din medverkan. Anmäl dig genom att klicka på länken https://biuonline.se/online-event/