Vuxna med kort eller ingen skolbakgrund som får stöd av en modersmålstalade studiehandledare klarar bättre av läs- hör- och muntlig förståelse på sitt nya språk. Detta jämfört med dem som enbart haft stöd från en studiehandledare som pratar det nya landets språk. Denna forskning visar att studiehandledning på modersmålet hjälper individen att även utveckla- även sitt nya språk.

Forskare vid Oslo Metropolitan University (OsloMet) har nyligen genomfört en pilotstudie som undersöker effekterna av språkträning med modersmålsstöd för vuxna deltagare som lär sig norska som andraspråk. Studien visade att deltagarna med stöd på modersmålet av studiehandledare upplevde mindre stress i klassrumssituationen vilket gjorde att de bättre kunde koncentrera sig samt ställa frågor. Projektet involverade olika vuxenutbildningscenter i Norge där vuxna invandrare slumpmässigt delades upp i grupper som fick träning med en norsklärare och en flerspråkig studiehandledare, eller en norsklärare och en norsktalande studiehandledare. Den flerspråkiga studiehandledaren fungerade som en bro mellan lärare och deltagare, vilket underlättade förståelsen och anpassningen av undervisningen. Slutsatsen är att språkträning med modersmålsstöd har en positiv inverkan på vuxnas möjligheter att lära sig norska som andraspråk. Forskarna har även producerat en handbok med råd och lärdomar för de som vill implementera liknande samarbeten med flerspråkigt stöd i undervisningen.

För att läsa mer om studien klicka på länken:

Språkträning med modersmålsstöd förbättrar vuxnas möjligheter att lära norska som andraspråk – Nationellt centrum för svenska som andraspråk (su.se)